GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

Uống thuốc Tây quá nhiều có thể gây hại cho gan hay không?

Có thể gây hại cho sức khoẻ nếu dùng quá nhiều